Kamionki, 25 maj 2018r.

AMS Polska Jędrzej Matczak

ul. Jaśminowa 18
62-023 Kamionki
NIP: PL781-162-86-70
Regon: 639727078

+48 791-000-591
info@ams-polska.com

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż do 25 maja 2018r. w Polsce będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osobowych. Wobec powyższego AMS Polska Jędrzej Matczak przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. AMS Polska Jędrzej Matczak z siedzibą w Kamionkach, ul. Chabrowa 10, tel. 791 000 591; email: info@ams-poska.com wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem REGON 639727078: , NIP 7811628670 (dalej Sprzedawca, Dostawca) informuje, że jest administratorem Kupującego (Odbiorcy) danych osobowych podanych w związku z realizacją zamówień.
 2. Dane osobowe Kupującego (Odbiorcy) przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę (Dostawcę), co oznacza w szczególności:
 3. Przyjęcie zamówienia i obsługę o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/

 1. Wykonywanie czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 pkt c/

 1. Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 1. Dane Kupującego (odbiorcy) zostały pozyskane:
 2. w ramach obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym
 3. ze źródeł publicznie dostępnych

i obejmują:

 • Imię i Nazwisko;
 • Nazwę firmy
 • Dane teleadresowe
 • Informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Odbiorcą danych osobowych Kupującego (odbiorcy) są:
 • Upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy AMS Polska Jędrzej Matczak;
 • Podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy AMS Polska Jędrzej Matczak;
 • Instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa
 1. Dane osobowe Kupującego (odbiorcy) będą przekazywane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; jako Administrator danych osobowych Kupującego (odbiorcy) informuję, że Kupujący (odbiorca) ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 2. Podanie przez Kupującego (odbiorcę) danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli.